South America

 southamerica123

 

อเมริกาใต้ ตอนที่ 1 [บราซิล-Brazil]

อเมริกาใต้ ตอนที่ 2 [อาร์เจนติน่า-Argentina]

อเมริกาใต้ ตอนที่ 3 [ชิลี-Chile]

อเมริกาใต้ ตอนที่ 4 [โบลิเวีย-Bolivia]

อเมริกาใต้ ตอนที่ 5 [เปรู-Peru]