Food Review

#journeyaddictreview   #journeyaddictรีวิว   #FoodReview

  1. ชี้เป้าของอร่อย&คาเฟ่ บ้านโป่ง ราชบุรี (Banpong Food&Cafe)
  2. ไปเกาะเชจูกับทัวร์ 4 วัน ได้กินอะไรบ้าง! ไปดูกัน! (Jeju, South Korea)
  3. กินข้าวที่เวียดนาม สั่งอาหารด้วยภาษาเวียดนามยังไงดี! (Vietnamese for food)
  4. เที่ยวสิงคโปร์…ก็ต้องเน้นกินสินะ ภาค 2 ,Singapore
  5. เที่ยวสิงคโปร์…ก็ต้องเน้นกินสินะ (ไปกับทัวร์ 3 วัน 2 คืน) , Singapore
  6. Salt Lake de Maeklong (แม่กลอง)
  7. ร้านข้าวใหม่ปลามัน (อัมพวา)
  8. Pang Cha Thai Royal Café (Bangkok, Central World)
  9. Hai Di Lao Hotpot (Bangkok, Central World)