ภาษาเวียดนาม 10 คำเอาไปใช้ง่ายๆ (Vietnamese Language)

Capture10.JPG

 • Xin chào

  ซิน-จ่าว

  = Hello

  = สวัสดี

(เป็นการทักทายโดยรวมๆไม่แยก ชายหญิง หรือ อายุ)

 

 • Cảm ơn

  ก่าม-เอิน

= Thank you

= ขอบคุณ

 

 • Xin lỗi

  ซิน-โหลย

= Sorry , apologize

= ขอโทษ

 

 • Không

  คม

= No

= ไม่

 

 • Không sao

  คม-เซา

= No problem

= ไม่มีปัญหา

 

 • Cái này

  ก๋าย-ไน่

= This one

= อันนี้

 

 • Tôi muốn

  โตย-หมวน

= I want

= ฉันต้องการ

 

 • Bao nhiêu?

  บาว-เยียว

= How much?

= เท่าไร?

 

 • đi 

  ดี

= go

= ไป

 

 • ở đây

  เอ่อ-เดย

  = Here

  = ที่นี่

 

บันทึกความพยายามในการเรียนภาษาเวียดนาม และคำแนะนำสำหรับผู้สนใจ (Vietnamese/Tiếng Việt)

Captureviet3

กินข้าวที่เวียดนาม สั่งอาหารด้วยภาษาเวียดนามยังไงดี! (Vietnamese for food)

Capturevietnamese food2

Advertisement

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s