นับเลข 1-10 ในภาษาสเปน

Capture99

 

Los Numéros

= The Numbers

 

1 – UNO

อู-โน่

= One

= หนึ่ง

 

2 – DOS

โดส

= Two

= สอง

 

3 – TRES

เตรส

= Three

= สาม

 

4 – CUATRO

ควา-โตร

= Four

= สี่

 

5 – CINCO

ซิน-โค

= Five

= ห้า

 

6 – SEIS

เซส

= Six

= หก

 

7 – SIETE

ซิ-เอ๊ะ-เต้

= Seven

= เจ็ด

 

8 – OCHO

โอ๊ะ-โช่

= Eight

= แปด

 

9 – NUEVE

นู-เอ-เบ้

= Nine

= เก้า

 

10 – DIEZ

ดิ-เอซ

= Ten

= สิบ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s