วิธีใช้ Bienvenido/a/os/as

คำนี้เป็นอีกคำที่มีความสับสนในการใช้งาน

เพราะคำนี้ใช้แตกต่างจาก Encantada/o ที่ดูว่าใครเป็นผู้พูด

 

แต่คำว่า Bienvenido/a/os/as  ดูว่า “เรากำลังพูดกับใคร”

Bienvenido/a/os/as

= Welcome

= ยินดีต้อนรับ

 

Bienvenido = one male person = พูดยินดีต้อนรับกับ ผู้ชาย 1 คน

Bienvenida = one female person = พูดยินดีต้อนรับกับ ผู้หญิง 1 คน

Bienvenidas = 2 or more female persons = พูดยินดีต้อนรับกับ ผู้หญิงมากกว่า 2 คน

Bienvenidos = 2 or more persons, with at least one male = พูดยินดีต้อนรับกับ คนมากกว่า 2 คน (ที่มีผู้ชายอย่างน้อย 1 คน)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s