วิธีใช้ Encantado/Encantada

Encantado / Encantada

= Pleased to meet you

= ยินดีที่ได้รู้จัก

 

แปลตามตัว คือ…I am charmed [ in meeting you ].

  • ถ้าผู้พูด เป็น ผู้ชาย ให้พูดว่า…Encantado (เอ็นคันตาโดะ)
  • ถ้าผู้พูด เป็น ผู้หญิง ให้พูดว่า…Encantada (เอ็นคันตาดะ)

การใช้คำนี้ไม่เกี่ยวกับว่า คนที่เราคุยด้วยเป็น ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง

ตัวอย่าง

  • Pablo está encantado (Pablo is a man).
  • María está encantada (María is a woman).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s