[CR] ซิปไลน์ที่ยาวที่สุดในละตินอเมริกา (The Longest Zipline in Latin America) [Costa Rica]

อันนี้ไม่เกี่ยวกับบทความ
แต่พอดีเราพูดถึงคำว่า..ละติน

เคยมีคนเคยถามเรา
ระหว่างความแตกต่างของ
Hispanic กับ Latin
ว่ามันต่างกันยังไง?

ซึ่งจริงๆแล้วมันต่างกันนิดหน่อย

Hispanic จะ refer to –> language (ภาษา)
คือ ประเทศที่พูดภาษาสเปน (Spanish)

ในขณะที่ Latin จะ refer to –> geography (ภูมิศาสตร์)
คือ ประเทศที่มาจาก Latin America
ซึ่งจะครอบคลุมถึงประเทศในแถบ
Caribbean, South America, Central America

ประเทศบราซิลเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดี
คือ…บราซิลเป็น latino แต่ไม่ใช่ Hispanic
เพราะเขาพูด Brazilian Portuguese

 

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09


 

¨คุณล่ะ คิดยังไง? ใช้พื้นที่คอมเม้นต์ด้านล่าง แชร์ประสบการณ์ หรือ คำแนะนำ ของคุณในหัวข้อนี้¨

Advertisement

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s